Rørvig – Nakke bylaug

Ekstraordinær generalforsamling i Rørvig-Nakke Bylaug

De endelige vedtægter blev tirsdag aften 27.01.15 vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i en konstruktiv debat, hvor vedtægterne på nogle punkter skulle finjusteres inden den endelige vedtagelse. Der var mange gode bidrag fra de fremmødte, som indgik i den endelige udformning, og som sammen med bestyrelsen kunne afslutte udformningen af vedtægterne  Det var Joachim Kappel-Boysen, som blev valgt til ordfører.
Foreningens navn blev som foreslået  “Rørvig-Nakke Bylaug” og foreningens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand, som er Julie Kongstad Larsen, som var forhindret i at deltage.
Joachim orienterede om Landsby Makeover 2015, hvor Rørvig-Nakke Bylaug arbejder på et projekt, som kan give kr. 25.000 i præmie. Der var forskellige forslag til debat med planer om forskellige aktiviteter ved “Sansehaven” og ved trekanten imellem Nørrevangsvej og Toldbodvej.
Den forestående Workshop, som afholdes i Sognegården i Rørvig den 5.2.2015 blev også debatteret grundigt. Der blev meddelt en ændring til starttidspunktet, som er ændret fra kl. 18,00 til kl. 18,30, hvor aftenen starter med fællesspisning i Sognegården – inden der tages hul på arbejdet i workshoppen.

Nicoline Legård Lehrskov fortalte om foreningens nye hjemmeside, som er “rørvignakke.dk”  Hjemmesiden vil indeholde en masse praktiske oplysninger om forskellige aktiviteter. Alle er velkomne med bidrag fortalte Nicoline, som forventerede at siden kunne komme i drift idag onsdag.
På hjemmesiden er der mulighed for annoncering for en pris af kr. 150,00 med mulighed for link til en virksomheds hjemmeside. Private er også velkommen med et sponsorbidrag, og kan også blive nævnt på en sponsorside.
Lise Svenlin ville sørge for, at der i dueslaget i det hvide udhængsskab hos Spar Rørvig blev sat et opslag op med foreningens bankkontonummer, hvis der er firmaer eller privatpersoner, som ønsker at være sponsor eller give bidrag til foreningens aktiviteter. Økonomien hviler i øjeblikket på et kommunalt tilskud på kr. 5.000,-

Der var fra salen ønske om en optimal tydeliggørelse af “Rørvig-Nakke Bylaug” og et ønske om et tæt samarbejde med de lokale medier om foreningens aktiviteter.

Her på siden er der referater og billeder fra de tidligere møder under “Rørvig Begivenheder” og en undermappe med “Rørvig-Nakke Bylaug”

Kl. 21,20 kunne Joachim og bestyrelsen sige tak for i aften !
jol/280115/

 

JO_01166_9006
Foto: John Olsen/photodan.dk
JO_01166_9002
Foto: John Olsen/photodan.dk Joachim Kappel-Boysen var ordstyrer i den konstruktive debat i forbindelse med de mange punkter i vedtægterne, som skulle gennemgåes og justeres frem til en endelig godkendelse.

 

Stiftende generalforsamling i “Rørvig- og Nakke Bylaug” 20.11.14 på Sognegården i Rørvig
Dagsorden til den stiftende generalforsamling
Dagsorden til den stiftende generalfrosamling i Sognegården i Rørvig 20.11.2014

Jocahim Kappel-Boysen bød velkommen til de ca. 65 fremmødte og gav en kort orientering og efterfølgende blev Jascha Iversen valgt som ordstyrer.

Fra starten på mødet var der lidt forskellige synspunkter om procedurerne omkring dagsordenspunkterne.

Julie fik ordet og oplæste forslaget til dagsordenen for den stiftende generalforsamling. Der var ønsker fra salen om at kunne se den på den store skærm i salen, men det var ikke umiddelbart muligt.

Julie oplyste, at der var tale om en apolitisk forening til styrkelse af det sociale fællesskab mellem Rørvig og Nakke, og arbejde for et godt forhold til de offentlige myndigheder. Foreningen er for både fastboende og sommerhusejere i området, og der skal ikke opkræves kontingent.

Bestyrelsen skal vælges for en max periode på 2 år fortalte Julie Kongstad Larsen, og det gav nogle forskellige kommentarer fra salen, hvor der blev gjort opmærksom på at der ikke måtte være et lige antal bestyrelsesmedlemmer og der bør vælges en bestyrelse hvor der fx er 4 der vælges for 2 år og 3 for et år, så ikke hele bestyrelsen er på valg på en gang. Julie oplyste, at gruppen ikke havde haft særlig fokus på vedtægterne.

Der var også bemærkninger til benævnelsen bylaug og dets kompetence, og det blev også nævnt om en betegnelse som Rørvig Sociale Forening var mere retvisende. Julie oplyste, at bylauget ville dække de mange emner  ”fra den ene ende til den anden”. Der blev også fra salen spurgt til visionen om et bylaug.

Joachim Kappel-Boysen gennemgik en række punkter, som bylauget ville arbejde med fx:

Bedre offentlig transport til og fra Rørvig, udvikling i stedet for afvikling, Rørvig og Nakke har allerede en masse at byde på og nævnte Geopark Odsherred, som er blevet Unesco godkendt og er en god historie. Han nævnte videre aktiver som Rørvig Havn (med en kendt iskiosk), skønt havnemiljø. Tilflytterne efterspørger: indkøbsmuligheder, daginstitutioner, skole, foreningsliv, erhvervsliv og nævnte vores populære døgnåbne bibliotek. Joachim mente, at vi med de mange aktiver i Rørvig og Nakke har pendlerpotentiale og nævnte også på mødet, at det tager en time at køre fra Helsingør til København, og det samme gør det, at køre fra Rørvig til København. Noget af det negative er det faldende fødselstal.

Joachim henviste til at Rørvig blandt 21 områder er udvalgt, som et særligt Kystturistområde med særlig tilskud. Han henviste også til en spørgeundersøgelse fra i sommer, hvor nogle af prædikaterne for Rørvig var, at vi var for ”indforstået” og mange tog det som givet, at alle ved alt… Joachim nævnte, at nærhed er en del af fællesskabet. Nævnte også, at området ikke svømmer over med jobs, huspriserne er lave og i den positive ende, at der kun er en times kørsel til København. Det skal vi slå på. Det blev også nævnt problemerne med, at sidste bus til Rørvig fra Nykøbing Sj er ved 21-tiden, og han efterlyste bedre kollektiv transport i det hele taget, og nævnte også problemet med at transporttiden til Odsherred Gymnasium var ca. 2 timer.

Joachim fortalte videre, at han og familien var flyttet til Rørvig i 2007, og hvis de ikke havde haft små børn, så var det ikke en oplagt sag, at blive en del af Rørvig. Fortalte videre, at han havde en ”personlig kæphest” med en havnefest – ikke en tivolisering af havnen, men en fest for os alle sammen.

Rørvig Foreningsråd med mere end 20 foreninger blev nævnt og der var et synspunkt fra salen om hvad vi skulle med endnu en forening?

Der var også forslag om at genindføre Torvedagene igen, men en af mødedeltagerne fortalte om problemer med fødevaremyndighederne, som var den egentlige årsag til at denne tradition ophørte. Det afstedkom lidt meningsudvekslinger om den egentlige årsag til ophøret med Torvedagene, hvor der blev solgt forskellige fødevarer.

Julie var fremme med ønsker om muligheder for at lave nogle bytteaktiviteter med børnelegetøj, børnetøj o.l.

En deltager ønskede noget mere sang og musik i Rørvig og nævnte et godt arrangement på Rørvig havn med det lokale Nice Guys, hvor der havde været 2-300 mennesker.

Så var der et indlæg om Foreningsrådet i Rørvig, hvor deltageren fortalte om rådet, som havde påvirket en hel del ting i Rørvig.

Så blev det nævnt fra salen, at Rørvig og Nakke bylaug burde være en form for paraply for alle foreningerne i Rørvig og her var der tilkendegivelser om at dette forslag var en genial løsning. Andre mente, at det kunne give ”støj på linien” med endnu en forening i Rørvig i forbindelse med fx henvendelser til offentlige myndigheder.

Marianne EK ville gerne slå et slag for: Aktive borgere, lektiehjælp, tovholdergrupper, trivsel og fællesskab, socialt fællesskab, have det sjovt med flere aktiviteter, få flere til at flytte hertil og et check på hvem tager sig af hvad?

Casper ville gerne slå et slag for legepladsen, hvor der manglede en asfaltbelægning ved bold- og basketbanen og ønskede sig også nogle bedre forhold for skatere med en skateboardrampe og muligheder for at spille noget rullehockey på arealet.

Lodsoldermandsgården kom også denne gang på tale, og en deltager fortalte, at der var kræfter i gang med at undersøge mulighederne for et køb, men var også orienteret om, at Realdania skulle havde afslået, at være interesseret i projektet.

Der var også forslag om en økolandsby i Rørvig/Nakke og noget byggeri i stil med den alternative landsby i Egebjerg.

Helle Dahlin fortalte om en ny Facebook gruppe med navnet “For os i Rørvig & omegn”, som hendes datter havde oprettet i forbindelse med tilflytning til Rørvig, og som syntes der burde ske noget mere i området.

Benno tilbød at være med til at bygge de ønskede ting på legepladsen, og sagde hvis i har pengene, så klarer vi opsætningen, og mente. at der var flere med en håndværkeruddannelse i Rørvig, som gerne ville give en hånd med.

Julie efterlyste kontaktmuligheder til andre, som havde lyst til fx en løbetur i skoven o.l., muligheder for noget samspisning og havde også ønske om en byfest – uden for sæsonen.

Der kom også ønske om en hundelegeplads i Rørvig og forslag til en eller form for fælleskørsel til forskellige arrangementer.

Thomas Gade fra Sognegården fortalte om en række aktiviteter, som han arbejdede med – et ungdomslokale med billard og muligheder for at komme på nettet, lidt spillemuligheder og andre forskellige ting. Han var også i dialog med kommunen om muligheder for en mindre bus til transport til og fra arrangementer i Sognegården. Han nævnte også mulighed for et samarbejde med Søren fra De Grønne Busser i Rørvig om en kørselsordning – gerne med en billetpris på en 20-30 kroner, hvis det kunne lade sig gøre.

Sognegården havde også planer om noget fællesspisning med mad for alle, kortspilaftener, og bankospil var også i tankerne.

Der blev også fra salen gjort opmærksom på muligheden for at låne nogle af lokalerne hos Rørvigrødderne (Børnehaven i Rørvig) til forskellige formål.

Joachim fortalte om sine egne børn med den ældste på 16 år, som syntes her var lidt kedeligt og som ønskede muligheder for noget fest for de unge i Rørvig. Han var også inde på mulighederne for at lave en elektronisk udgave af et blad ligesom fx Egebladet, som vi hørte om ved mødet den 30.10.14 på Rørvig Kro.

Lise Svenlin havde ønsker om et dueslag til forskellige meddelelser og en månedskalender, som kunne ophænges hos købmanden, og hun ville gøre det muligt at kunne indrapportere til hende om arrangementer m.v. til en speciel mailadresse i bylaugets regi.

Marianne Ek fortalte om en pensionistklub, som afholder møder i Sejlklubbens lokaler på Rørvig havn.

Franz Reich Jensen fra Rørvig Friskole tilbød hjælp med lokaler og IT-hjælp, skateboardbane m.v., hvis der var interesse for det.

Valgt til bestyrelsen blev Julie Kongstad Larsen, Mette Mørch, Nicoline Lehrskov, Lise Svenlin, Helle Dahlin, Jonas Kongsted Larsen, Joachim Kappel-Boysen og Dorte Nielsen

Der blev nedsat en masse arbejdsgrupper med tovholdere, og der var mange der bød ind på at være medlem af de specificerede grupper, som omfatter bl.a. velkomstkomité, vidensdeling, fritidsinteresser, økobyen, facebookside, branding, ungdomsaktiviteter, lokal byfest, foredrag, hundelegeplads, månedskalender, torvedage, cykelstier, skiltning, byttecentral.

Der blev drøftet informationsmuligheder for dem der ikke var på Facebook eller på nettet.

Hjertestarter emnet var også oppe at vende, og Jascha fortalte om erfaringen fra Bornholm, hvor der i dag er virkelig mange hjertestartere og uddannede hjælpere på øen. Det betyder at mange flere overlever et hjertestop på Bornholm i dag i forhold til tidligere. (Rørvig har hjertestarter på Rørvig havn, Rørvigcentret og i Nakke ved Bjarne Petersens hus)

Dorte tilbød hjælp til udformning af plakater, hvis der var behov og ønsker om dette.

Klokken var tæt på  22,30 og Joachim kunne takke af til deltagerne til den stiftende generalforsamling. Han lovede en ekstraordinær generalforsamling til vedtagelse af vedtægter m.v.  inden for ca. 2 mdr. og et referat kunne forventes på en nyoprettet Facebook gruppe – så hurtigt som muligt.

Med hensyn til dagsordenspunkterne med valg af formand, næstformand og kasserer m.fl., så afveg arbejdsgruppen fra dagsordenen og lod disse valg være op til konstitueringsmødet i bestyrelsen.

Der var på mødet bemærkninger til den dårlige skiltning der er i området, og det begynder rent faktisk helt ude ved afkørslen fra rute 21, hvor Rørvig ikke findes på nogen skilte – selvom der også er færgeforbindelse fra Rørvig havn. Denne mulighed skiltes der heller ikke med. Der er helt sikkert behov for noget benarbejde her. Også med hensyn til at skiltene til Rørvig, som nogle steder er falmede og bør udskiftes med nye.

Hvis der er nogen der interesserer sig for frivilligt arbejde, vedtægter, bestyrelsesarbejde  m.v., så kan der fx læses mere på www.frivillighed.dk

-/jol

Tekst og fotos: John Olsen/photodan.dk

Velbesøgt borgermøde på Rørvig Kro 30.10.2014

85 Rørvigborgere deltog i borgermødet på Rørvig Kro torsdag aften, hvor Tanja og Lars havde stillet festlokalet til rådighed for mødet, som var indkaldt af en Netværksgruppe i Rørvig, som ønsker en række initiativer omring, børnehave, skole, infrastruktur, sociale ”komme hinanden ved” forhold m.v. Der var deltagere i alle aldersgrupper, som hyggede sig med kaffe og kage under mødet.

Joachim Kappel-Boysen fra Damkærgård og Færgekiosken på Rørvig Havn bød på Netværksgruppens vegne velkommen og fortalte kort om baggrunden for indkaldelsen og orienterede om aftenens program.

Morten Hylleberg – formand for Egebjerg Bylaug – var inviteret som foredragsholder, og fortalte med stort engagement og ildhu om starten af bylauget i Egebjerg og om formålet med at understøtte kommunikation og samarbejde mellem Egebjerg by og omegns foreninger, institutioner, virksomheder og borgere, samt at understøtte og koordinere de mange tovholdergrupper, hvor mange af dem arbejdede meget ihærdigt med deres forskellige projekter. Morten Hylleberg fortalte videre om de mange idéer der blev født i de forskellige grupper. Nogle idéer blev til noget, og andre blev lagt i skuffen til evt. senere brug.

Han fortalte også om initiativet til ”Egebladet”, som produceres af hans kone, som en elektronisk webudgave og i et mindre oplag i en trykt udgave til de borgere, som ikke har adgang til internettet. Han fremhævede fordelen ved den nære kommunikationsmulighed for bestyrelsen og borgerne.

Debatten:

Julie Kongstad Larsen, som præsenterede sig som repræsentant for den yngre del af Netværksgruppen og fortalte om hendes engagement i bestyrelsen i børnehaven Rørvigrødderne og nævnte at kun en ¼ del af borgerne i Rørvig var under 47 år og ønskede at flere i Rørvig gjorde noget for hinanden og nævnte også eksempler på gode initiativer i andre dele af landet. Hun støttede også tanken om en byfest og ønskede en bedre modtagelse af nye indflyttere i Rørvig. Hun nævnte videre interessen for kunsten, spontane ting, facebook gruppe, ud over fodboldklubben, nye fællesskaber, sommerbadning, vinterbadning, byttedag, bedre udnyttelse af storskrald, som fx kan bruges af andre, fx kunstnere. Hun lagde vægt på at samle Rørvig og skabe noget nyt.

Marianne Ek orienterede om aldersfordelingen i Rørvigområdet med nogle relevante tal, som lige nu var 432 borgere i alderen 0-47 år og 1108 i alderen 48-97 år – i alt 1540.
Hun fulgte senere op med at fortælle, at hun var med i det nye netværk og hun syntes det var spændende at gøre noget med nye foldere, dyrke det sociale, fælles medmenneskelighed og mere planlægning, byfest, spisegruppe, netværk for ældre/gamle/unge, passe unger, lektiehjælp, kørsel, netværk, fælles cykelture, unge der bumler og bamler, vekselvirkning, fællesskab, engagement, og vise alt det vi har.

Ingrid Nørby nævnte Lodsoldermandsgårdens forfald i Rørvig, og fortalte om relationer til Realdania, hvor der var kræfter i gang med at undersøge mulighederne for at skaffe kapital til at få gang i Lodsoldermandsgården igen.

Anette var utilfreds med at sidste bus til Nykøbing Sj. gik kl. 19 og problemerne med at komme tilbage til Rørvig igen. Kritiserede også den dårlige koordinering der var mellem bus og tog for eleverne til Odsherred Gymnasium i Asnæs, hvor busafgangen fra Rørvig var kl, 06,31 til toget kl. 07,29 – altså 58 minutter fra Rørvig inden afgangen i Nykøbing Sj. Nævnte også, at der dagligt var pendlere mellem København og Lundbeck i Lumsås, som fungerede, og nævnte mulighederne for at gøre noget reklame for at bosætte sig i Rørvig i stedet for den lange daglige transport fra Københavnsområdet til Lumsås.

Tina – ny forpagter i Sognegården (Tina og Thomas)
Fortalte om mange nye initiativer for både unge og ældre efter mottoet –  en sognegård for alle.

Yvonne – vigtigt med en velkomstpakke, give en frokost, møde en anden familie, forbedre transportmulighederne, og arbejde for at tidligere færgeafgang.

Der var mange indlæg med gode idéer og ønske om vigtigheden af, at få brandet Rørvig på den rigtige og gode måde, så flere kan blive tiltrukket af at flytte til Rørvigområdet.

Både Rørvig Handels- og Håndværkerforening v/formanden Ejnar Olsen og Rørvig By og Land v/formanden Henrik Larsen var repræsenteret på mødet og havde forskellige indlæg til debatten, hvor Ejnar Olsen fremhævede de i forvejen mange initiativer der var i Rørvig sammenhæng, og fortalte om et netop afholdt møde på Rørvig Centret om turismen i Odsherred og om Rørvigs status. som blandt 22 byer i Danmark er udpeget som Kystnært Turistområde. og han nævnte videre, at turistchefen havde oplyst på mødet, at flere end 20 tyske meduer havde skrevet om Geopark Odsherred, så han mente ikke der var noget at frygte for Rørvigs fremtid, men syntes også, at det var flot gået af de unge med nye initiativer. Ejnar Olsen kunne godt se for sig et samarbejde hvor Handels- og Håndværkerforeningens hjemmeside www.roervig.dk blev benyttet til nye aktiviteter i Rørvig.

Nyt møde 20. november 2014

Efter en tilkendegivelse med håndsoprækning var der flertal for et ny møde, som blev annonceret til torsdag den 20. november 2014 kl. 19,30 på Sognegården, Søndervangsvej 45, 4581 Rørvig med henblik på en udformning på en evt. stiftelse af et  Bylaug for Rørvig og omegn – eller evt. anden konstruktion i samarbejde med eksisterende foreninger i Rørvig. Det blev oplyst, at der var en max. grænse på 90 personer i Sognegården, så hvis der forventes flere, så blev der nævnt Rørvig Hallen som mulighed.

Der blev ved mødets afslutning gjort opmærksom  på det traditionelle Julemarked 1. lørdag i december på Friskolen i Rørvig, hvor alle er velkomne.
-/jol

Skriv et svar