Rørvig Foreningsråd

Medlemsfortegnelse  – revideret 18.01.17:

Danmarks Amatørfiskerforening-Rørvig                        www.daff4581.dk

Danmarks Naturfredningsforening  –  Odsherred
www.odsherred.dn.dk

Fritidshusejernes Sammenslutning Nykøbing-Rørvig
www.fsnr.dk

Rørvig Bådelaug                                                              www.rbaadelaug.blogspot.dk

Rørvig Bådejerforening
www.roervig-baad.dk

Rørvig By og Land
www.rvbl.dk

Rørvig Fuglestation
www.rfst.dk

Rørvig Hjertestarter Forening
Facebookside: https://goo.gl/LB2R1U
roervig-hjerte@mail.dk

Rørvig Handels- & Håndværkerforening
www.roervig.dk

Rørvig Helårsbadere
www.roervig-helaarsbadere.dk

Rørvig Idrætsforening – RIF
www.roervig-if.dk

Rørvig Jagtforening
www.rørvigjagt.dk

Rørvig Kajakklub
www.rørvigkajakklub.dk

Rørvig Sejlklub – RØS
www.roervig-sejlklub.dk

Sognegårdens Venner                                                   www.sognegaardensvenner.dk

Rørvig Forenings Råd
formand:
Otto Graham
Skansehagevej 49
4581 Rørvig
40 34 80 55
Graham-2GMarketing@mail.dk

 

Skriv et svar