Grillhuset på rørvig Havn

Grillhuset på Rørvig Havn

Rigtig mange kæmper med næb og klør for at bevare “Grill-Huset” på Rørvig Havn på den nuværende placering, som ses på billedet. Kajakklubben har fået nedrivningstilladelse til “Grill-Huset” og Byggetilladelse til et nyt klubhus på stedet. Problemet er, at der tilsyneladende ikke er nogen steder “Grill-Huset” i givet flad kan flyttes hen på lovlig vis. Se nederst om den seneste udvikling, hvor to repræsentanter fra havnens Brugerråd har haft et møde med borgmester Thomas Adelskov, som anbefalede at Brugerrådet klagede til Statsforvaltningen og Naturklagenævnet. Det er nu sket, og så afventes der med spænding et svar.
Flere indlæg på FB siden giver udtryk for, at “Grill-Huset” er en vigtig del af havnemiljøet – både for  de lokale og for de mange turister, som besøger Rørvig.

Grill-Huset på Rørvig Havn - Foto: John Olsen/photodan.dk
Foto: John Olsen/photodan.dk

Kære alle ! (fra Facebook – skrevet af Otto Graham)
Kajakklubben har fået nedrivningstilladelse til Grillhuset og Byggetilladelse til et nyt klubhus på stedet. Kajakklubben arbejder nu på at indsamle midler til byggeriet som man
forventer at kunne starte op ca. 1. september 2017 – hvis man har penge nok ??? Deres forslag om at hjælpe med at flytte Grillhuset kan ikke opfyldes da der ikke findes nogen byggefelter på havnens areal. Vi er derfor flere der hævder at tilladelsen er givet på et fejlagtigt grundlag
– så den side af sagen forfølger vi i øjeblikket. Vi opfordrer stadig til at klubben kommer til fornuft og i stedet bygger på det område man allerede har. Til glæde for alle i Rørvig og de mange besøgende på havnen. Det er sikkert at det ville være en populær beslutning.

SIDSTE NYT.
To repræsentanter fra havnens Brugerråd har haft et møde med Borgmester Thomas Adelskov omkring “Grillhus- situationen”.
Borgmesteren anbefalede at Brugerrådet klagede til Statsforvaltningen og Naturklagenævnet. Den anbefaling har et flertal i rådet benyttet os af !
Begge klager er fremsendt – naturligvis med kopi til de berørte parter og den lokale presse.
Vi afventer spændt reaktionerne.
Otto Graham

Facebooksiden “Bevar Grill-Huset” i Rørvig
https://www.facebook.com/groups/1124267974283288/?fref=ts