Skansehage

Skansehage en tangeRørvighalvøen (Rørvig Sogn) ved det yderste af Isefjorden i Odsherred. Den har navn efter en skanse der blev opført i forbindelse med Englandskrigene (18071814). Området består primært at sommerhuse og feriekolonier tilegnet skoler i Københavnsområdet. Tangen vokser én meter pr. år. Bebyggelsen yderst på Skansehage, der i dag er feriekoloni, blev opført som koleralazaret og karantænestation under epidemien i1853.

Foto: John Olsen/photodan.dk
Skansehageområdet har i dag en spændende flora med bl.a. rensdyrlav og nikkende kobjælde. Skansehage er del af et større EU Natura 2000-område omkring Isefjordens munding, hvor kysten fra Dybesø til Skansehagebugten hele tiden er under forandring.

Derfor er det forkert, når har man troet, at bugten bag hagen var den af Saxo omtalte Isøre Havn. Skansehage eksisterede slet ikke på Saxo’s tid. Antageligt har Saxo’s læhavn ligget i en tidligere lagune nord for Skansehage – f.eks. Langesø Mose. Havnen var en af samlingshavnene for ledingsflåden (se leding), og her holdt man ifølge Saxo og Sven Aggesen nogle gange kongevalg. Antageligt var det flådens styrismænd, der udpegede en kandidat, hvis valg siden blev bekræftet på landstingene. Der var næppe noget decideret tingsted, men man kan have samlet sig på den tidligere strand inde under skrænterne, hvor der ligger store sten, som Saxo omtalte.

Litteratur: http://da.wikipedia.org/wiki/Skansehage

Skriv et svar