JO_01257_0689

Formanden Jascha Iversen bød velkommen til de mange fremmødte

Formanden for Rørvig Helårsbadere Jascha Iversen bød velkommen til indvielsen og efter en kort orientering gav han ordet til borgemester Thomas Adelskov, Odsherred kommune, som efter en festlig tale klippede snoren

Skriv et svar