2016-08-03_13-16-40

Formanden for Kultur og Folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune, Søren With klipper snoren sammen med Knud Skriver. Foto: John Olsen/photodan.dk

Skriv et svar